DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  DANIIL ANDREAN (MONAH CARTURAR DIN SEC.XVII)

Monahul din Tara Panoniei, carturar al sec. XVII

 

ANDREAN DANIIL, “monahul din ţara Panoniei", cărturar din sec.  XVII.  N. c. 1620 decedat 1688. 

Originar din Transilvania, dar a trăit în Ţara Românească.

 

LUCRARI:

 

A tradus din greceşte

v      Indreptarea Legii, tipărită la Târgovişte în  1652.

 

După cercetări mai noi, tot el ar fi realizat o nouă traducere a

v      Vechiului Testament, din slavoneşte şi latineşte, prin anii 1665 - 1670 (Ms. 4389 în Bibl.  Acad.).

 

De asemenea, i se atribuie traducerea in româneşte a lucrărilor:

v      Invăţăturile lui Neagoe Basarab către  fiul său Teodosie,

v      Viaţa şi traiul  Sfinţiei SaIe părintelui nostru  Nifon, patriarhul ţarigradului şi a romanului Varlaam şi Ioasaf  (socotit până acum că ar fi fost tradus de Udrişte Năsturel),

 

Ca şi  unele texte tipărite:

v      Invăţături peste toate zilele (Câmpulung, 1642),

v      Mistirio sau Sacrament (Târgovişte, 1651) şi

v      Târnosania (Târgovişte, 1652). 

v      După părerea unor istorici, este identic cu  acel Daniil, numit “episcop" in ţara Făgăraşului în 1662, retras apoi la schitul Babele, în Sudul Moldovei, de unde a fost dus de Grigore Ghica în ţara Românească, înfiinţându-se, pentru el, o Episcopie la Strehaia, unde a păstorit intre anii 1672 şi 1679, apoi “năstravnic" al noii mănăstiri Cotroceni (1679-1682), retras din nou la schitul Babele, unde a şi murit.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME