DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  BARTOLOMEU ANANIA

Arhiepiscop al Clujului

 

ANANIA BARTOLOMEU (din botez Valeriu), arhiepiscop al Clujului, teolog, prozator, poet şi dramaturg N. 18 martie 1921, în Glăvile-Piteşteana, jud. Vâlcea. Studii la Seminarul ,.Central" (1933 - 1941), cu bacalaureat la Liceul “Mihai Viteazull" din Bucureşti;

Studii superioare la Facultatea de Medicină şi Conservatorul din Cluj (1944-1946, neterminate), la Facultatea de Teologie din Bucureşti şi Academia Teologică “Andreiană" din Sibiu (licenţiat in 1948). 

Tuns în monarhism la mănăstirea “Antim" din Bucureşti ( 2 febr. 1942) şi hirotonit ierodiacon (15 mart. 1942), diacon la mănăstirile Polovragi şi Baia de Arieş (1943 -1947), stareţ la mănăstirea Topliţa (1947), intendent al palatului patriarhal (1948-1949), inspector patriarhal pentru învăţământul bisericesc (1949- 1950),

Asistent la catedra de Istorie bisericească universală de la Institutul Teologic Universitar din Buctireşti (1950-1951),

Decan al Centrului de îndrumare misionară şi socială a clerului de la Curtea de Argeş (1951-1952),

Director al Bibliotecii patriarhale (1952-1958). 

A fost condamnat la mai mulţi ani de închisoare în timpul re-gimului comunist (1958-1964).între anii 1965 si 1976 a îndeplinit mai multe funcţii în cadrul  Arhiepiscopiei misionare ortodoxe din America: secretar eparhial, consilier cultural, secretar general al Congresului bisericesc, director al Serviciului “Publicaţii” hirotonit ieromonah şi hirotesit arhimandrit de episcopal Victorin al Americii (1967); conferinţe în Detroit, Chicago, Windsor si Honoluluş membru în delegaţia Bisericii Ortodoxe Române care a vizitat Bisericile vechi orientale din Egipt, Ethiopia si India (1969)ş directorul Institutului Biblic şi  de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române . (1976-1982).

 

Din 1982 retras la mănăstirea Văratec, unde a lucrat la revizuirea traducerii româneşti a Sfintei Scripturi.

 

LUCRARI:

 

v      La 21 ian. 1993 ales arhiepiscop al Vadului, Feleacului si Clujului; hirotonit arhiereu şi înscăunat în catedrala arhiepiscopală din Cluj la 7 febr. 1993.

v      A publicat articole cu caracter teologic, predici, note şi comentarii în revistele centrale bisericesti, “Glasul Bisericii”,”Mitropolia Olteniei", buletinul si calendarul “Credinţa" din Detroit, “Renaşterea" de la Cluj (unele sub pseudonimul Vartolomeu Diacul). 

v      S-a afirmat de tanăr in literatură (debutul în “Vremea”, 1936  şi “Dacia”Rediviva”, al cărei redactor principal a fost)ş colaborator al revistelor: “Gazeta Literară",

v      " Luceafărul",”Magazin Istoric",”Ateneu” etc. 

v      Unele din piesele sale au fost jucate pe scenele Teatrelor “Barbu Delavrancea" din Buicureşti, “Alexandru Davila" din Piteşti”,Dramatic" din Baia Mare s.a. Este membru titular al Uniunii Scriitorilor.

 

Opera literara:

 

v      Mioriţa, poem dramatic, Bucuresti, 1966;

v      Meşterul Manole, poem dramatic, Bucuresti, 1968;

v      Du-te vreme, vino, vreme! poem dramatic, Bucuresti, 1969;

v      Păhărelul cu nectar, fantezie dramatică în versuri (pentru copii), 1969,

v      Geneze, versuri, Bucureşti, 1971; Steaua Zimbrului, poem dramatic, Bucureşti, 1971, 236 p.;

v      Poeme cu măşti, teatru, ediţie definitivă, Bucureşti, 1972,571 p. (include Du-te vreme, vino. vreme!  Miorţa, Steaua Zimbrului, şi Meşterul Manole);

v      File de acatist, versuri, Detroit, 1976 (şi Bucureşti, 1981)

v      Istorii agrippine, versuri, Bucureşti, 1976;

v      Stăinii din Kipika, roman, Bucureşti, 1979;

v      Greul pământului , 2- vol. (Seria ,Teatru comentat"), Bucureşti, 1982, 559+293 p. (sunt incluse: Mioriţa,  Meşterul Manole.  Steaua Zmbruluii, Du-te  vreme, vino  vreme!  şi Greul pământuluiş Rotonda plopilor aprinşi, Bucureşti, 1983,261 p;

v      Anamneze, versuri, Bucureşti, 1984,

v      Cerurile Oltului, Eseuri teologice, 1990,332 p.

v      Amintirile peregrinului Apter. Nuvele şi povrestiri, Bucureşti, 1991;

v      Imn Eminescului în nouăsprezece cânturi.  Bucureşti, 1992, 23 p.

v      Promemoriai. 

v      Acţunea catolicismului în România interbelică, Bucureşti, 1992, 125 p.;

v      Poezie reIigioasă  românească modernă, în  AB, an. III(XLII), 1992, nr. 4- 6, p. 14- 28 şi nr. 7 - 9, p. 33-50;

v      Noul  Testament - Versiune revizuită, redactată şi comentată de..., Bucureşti,1993, X+470p.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME