DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  Andrei Andreicut

Episcop de Alba-Iulia

 

ANDREICUT ANDREI (din botez Ioan), episcop.  N. -24 ian. 1949, in Oarţa de Sus Maramureş. 

Studii la Liceul din Cehu Silvaniei (1963-1967), Factiltatea de Construcţii Căi Ferate şi Poduri din Bucureşti (1967-1972), apoi Institutul Teologic din Sibiu (licenţiat 1978), cursuri  de doctorat la Institutul Teologic din Bucureşti (1985-1988). 

Inginer la intreprinderea de Construcţii de Căi Ferate din Cluj (1972-1976), preot necăsătorit in parohiile Turda-Fabrică (1978- 1985), apoi în Alba Iulia -Maieri (1985-1990), vicar adiministrativ al eparhiei de Alba Iulia (I 987- 1990). 

La 12 febr. 1991 a fost ales arhiereu -vicar al acestei eparhii, cu titlul “ “Mureşanul”, fiind tuns în monahism la mănăstirea Topliţa şi hirotonit întru arhiereu la 25 febr. 1990; locţiitor de episcop, din 4 apr. 1990, iar la 8 iun. 1990 ales episcop eparhiot.

 

LUCRARI:

 

Ca episcop, infiinţează o tipografie, în care s-au imprimat mai cu seamă cărţi de zidire sufletească pentru credincioşi:

 

v      Noul Testament. 

v      Patericul,

v      Limonarul,

v      Sbornicul,

v      Traduceri din Sf.  Teodor Studitul. 

v      Traduceri din Nicodim Aghioritul etc.);

 

Din 1990 apare:

 

v      Foaia eparhială ”Credinţa străbună".

v      Infiinţează un Seminar Teologic la Alba Iulia;

v      In eparhie s-au deschis inai multe mănăstiri şi s-aui pus fundaţiile a zeci de biserici de mir. 

v      A pliblicat felurite studii, articole şi predici în “Mitropolia Ardealului", “Telegraful Român".

v      “Credinţa Stăbună" sau

v      “Indrumătorul pastoral” al eparhiei.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME