DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  ANATOLIE (MONAH CARTURAR DIN SEC.XVIII)

Monah carturar din a doua jumatate a sec. XVIII

 

ANATOLIE, monah cărturar a doua jumătate a sec.  XVIII. 

 

LUCRARI:

 

v      In 1771 era ierodiacon la Mitropolia din Bucureşti in 1774, ca “ierodiacon la Episcopia Râmnicului", a copiat un MisceIaneu, care cuprinde: Divanul sau gâlceava înţeleptului cu lumea a lui Dimitrie Cantemir,

v      Cos mografia adică izvodirea lumii – tiparită în Rusia -,

v      Hronica slovenilor Iliricului,

v      Misiei cei de sus şi Misiei cei de josa  lui Gheorghe Brancovici,

v      Istoria Tării Româneşti a lui Constantin Cantacuzino stolnicul.  In 1776- 1780 apare ca "ostenitoriu la scris cu mâna, tocmitoriu şi asezatoriu slujbelorcu rânduiala...după izvoadele celor ce au fost tâlmăcitori", şi ,

v      Ajutoriu la îndreptarea tâlmăcirii cuvintelor cătră rumânie” la cele 12 Mineie de la Râmnic.

v      In aug. 1789 era “igumenul Govorii”ş probabil este identic cu “Anatolie eromonah, iconomul Sfintei Mitropolii" din 1805.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME